Γράφτηκε από 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Το βιβλίο παρουσιάζει τα βασικά υποδείγματα της μακροοικονομικής της ανοικτής οικονομίας.
Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών που έχουν ήδη διδαχθεί τις βασικές μακροοικονομικές ταυτότητες και συνθήκες ισορροπίας των αγορών αγαθών και χρήματος στην κλειστή οικονομία (IS-LM).

Η έννοια της ανοικτής οικονομίας εισάγεται με την ένταξη στο εισοδηματικό κύκλωμα των εισαγωγών/εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και των εισροών/εκροών κεφαλαίου. Στη συνέχεια αναλύονται οι θεμελιώδεις έννοιες της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του ισοζυγίου πληρωμών και οι μηχανισμοί εξισορρόπησής τους.

Περιγράφεται η προσαρμογή του εισοδήματος και της δαπάνης με ιδιαίτερη έμφαση στον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών και αναλύεται η συνθήκη Marshal-Lerner που καθορίζει η επίπτωση μιας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο ισοζύγιο πληρωμών. Στη συνέχεια εξετάζεται η εξισορρόπηση του ισοζυγίου μέσω μεταβολών της προσφοράς χρήματος και περιγράφεται το νομισματικό υπόδειγμα.

Στο επόμενο μέρος του βιβλίου εξετάζεται η λειτουργία της οικονομικής πολιτικής σε καθεστώς σταθερών και κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών με τέλεια και ατελή κινητικότητα κεφαλαίου. Περιγράφεται επίσης η συναθροιστική ζήτηση στην ανοικτή οικονομία και εξετάζονται τα βασικά υποδείγματα της συναθροιστικής προσφοράς.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με μια ιστορική αναδρομή στο διεθνές νομισματικό σύστημα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ / ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ, ΜΙΝΩΣ
  • Θέμα:

    ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ / ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ / ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ,ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/292
  • isbn: 978-960-603-096-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00