Γράφτηκε από 

Επιχειρηματική Ευφυΐα και Εξόρυξη Δεδομένων

Η Επιχειρηματική Ευφυΐα, δηλαδή η εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών για την ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων αποτελεί μια τεχνολογία αιχμής που προκαλεί με αυξανόμενο ρυθμό το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου. Παλαιότερα η Επιχειρηματική Ευφυΐα ταυτιζόταν με τα παραδοσιακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Αργότερα οι Αποθήκες Δεδομένων και οι τεχνικές OLAP εμπλούτισαν το φάσμα των εφαρμοζόμενων τεχνικών. Στη σημερινή εποχή, με την καθιέρωση του κλάδου της Εξόρυξης Δεδομένων, προσφέρονται πρωτόγνωρες δυνατότητες για την ανακάλυψη γνώσης, την βελτίωση της λήψης αποφάσεων και την αναβάθμιση της διοίκησης των επιχειρήσεων. Το προτεινόμενο σύγγραμμα απευθύνεται σε μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τις δυνατότητες και τις εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες της σύγχρονης Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Επίσης η θεματολογία του συγγράμματος είναι αρκετά ευρεία. Αρχικά γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες της Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα παραδοσιακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Ένα κεφάλαιο αναφέρεται στα προβλήματα διαχείρισης έργων Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Τα μοντέλα διαφόρων τύπων για την διεξαγωγή αναλύσεων αποτελεί το αντικείμενο ενός επιπλέον κεφαλαίου. Ακολουθεί η θεματική ενότητα των Αποθηκών Δεδομένων και των τεχνικών OLAP. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεθοδολογίες Εξόρυξης Δεδομένων. Με ειδικά κεφάλαια καλύπτονται η προεπεξεργασία των δεδομένων, οι Κανόνες Συσχέτισης, η Κατηγοριοποίηση και η Ανάλυση Συστάδων. Γίνεται αναφορά σε ειδικά πρακτικά ζητήματα της εξόρυξης δεδομένων όπως πχ η επιλογή σημαντικών χαρακτηριστικών, η ανισοκατανομή των κλάσεων και η διαφοροποίηση του κόστους σφάλματος κατηγοριοποίησης. Η ύλη του συγγράμματος εμπλουτίζεται με παραδείγματα εφαρμογής των σχετικών μεθοδολογιών σε προβλήματα ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων. Επίσης, το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου εισάγει τον αναγνώστη στο λογισμικό εξόρυξης δεδομένων WEKA.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΥΡΚΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ,ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ,ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ,ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ,ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1226
  • isbn: 978-960-603-109-0

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00