Γράφτηκε από 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ

Το βιβλίο θα καλύψει ένα κενό που υπάρχει σήμερα στα βιβλία Γεωργικής Μηχανολογία δηλαδήτη μέρος των Μηχανημάτων καλλιεργητικών φροντίδων δηλαδή των μηχανημάτων εφαρμογής θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος (λιπασματοδιανομείς, κπροδιανομείς), τα μηχανήματα ελέγχου των ζιζανίων μηχανικά (σκαλιστήρια), μηχανήματα για μηχανικό αραίωμα, τα μηχανήματα φυτοπροστασίας (ψεκαστικά, επιπαστήρες, μηχανήματα εφαρμογής κοκκωδών φρμάκων)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΓΕΜΤΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ / ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
  • Θέμα:

    ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΡΟΥ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΠΩΡΩΝΩΝ,ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΡΑΙΩΜΑ ΦΥΤΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1325
  • isbn: 978-960-603-436-7

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00