Γράφτηκε από 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το προτεινόμενο βιβλίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στους ερευνητές, στους διδάσκοντες και σε όλους τους ειδικούς της διοίκησης, της οργάνωσης και της αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην αναδιάρθρωση και το μετασχηματισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο οποίος είναι απόρροια στρατηγικών εσωτερικών ή εξωτερικών αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η όλη ανάλυση πραγματοποιείται έχοντας ως υπόβαθρο τη σκέψη ότι οι διαρκείς αλλαγές είναι σχεδόν η μόνη σταθερά στο σημερινό δυναμικό οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον.
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να προσφέρει όσο το δυνατόν μια σφαιρική προσέγγιση των παραγόντων των επιχειρηματικών αλλαγών, επικεντρώνοντας ταυτόχρονα στην ενδολεχή ανάλυση των σημαντικότερων εξ΄αυτών. Ειδικότερο, το βιβλίο προσεγίζει εννοιολογικά και αναπτύσσει μεθοδικά όρους και φαινόμενα αλλαγών που αφορούν:
- στον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων
- στη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
- στην επιβιώση των επιχειρήσεων
- στην επιχειρηματική αποτυχία
- στις συγχωνεύσεις & εξαγορές
- στις ιδιωτικοποιήσεις
- στη διαχείριση κρίσεων
- στη διαχείριση εσωτερικών συγκρούσεων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ/ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ / ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ,ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ,ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1647
  • isbn: 978-960-603-010-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00