Ανακοινώσεις

 4η Διαδικτυακή Ενημέρωση για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020, 12:00-14:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ
σε
Θεσσαλία, Ήπειρο και Βόρεια Ελλάδα (Παν. Θεσσαλίας, Παν. Ιωαννίνων, ΑΠΘ, ΔΠΘ, ΔΙΠΑΕ, Παν. Δυτικής Μακεδονίας, ΠΑΜΑΚ)Βεβαίως, είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν και όλοι όσοι το επιθυμούν από οποιοδήποτε άλλο Ίδρυμα.

Η παρουσίαση θα γίνει με την πλατφόρμα WEBEX, την οποία παρέχει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, με δυνατότητα
υποβολής ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνδεθούν για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση μέσω του συνδέσμου:

https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=m26b760095e47ea5f4854fba60c0a9e34
Meeting number: 165 611 7159
Password: ERbX4tB2Gb3

Πρόγραμμα
12.00-12.20: Εισαγωγή - Γενική παρουσίαση του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, Ν. Μήτρου, Καθηγητή ΕΜΠ
12.20-13.00: Αναλυτική παρουσίαση του Έργου από το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου, Δ. Κουή, Επ. Καθηγητή ΠΑΔΑ
13.00-14.00: Ερωτήσεις – Απαντήσεις*

* Στον δικτυακό τόπο του Έργου υπάρχει ήδη ένα αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις (περιοδικά επικαιροποιείται).

** Είναι επίσης διαθέσιμο εδώ το βίντεο της 3ης Διαδικτυακής Ενημέρωσης (έλαβε χώρα στις 23/10/2020, με την ίδια θεματολογία).

Σας συστήνουμε να ενημερωθείτε από τα παραπάνω, εφόσον δεν σας διευκολύνει η προγραμματισμένη νέα εκδήλωση ή/και για πιο έγκαιρη ενημέρωσή σας, ενόψει και του πρώτου Ορόσημου Υποβολής και Αξιολόγησης Προτάσεων στις 15/11/2020.

Σημείωση:
Το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ και υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αφού εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14/04/2020.

Τα ανοικτά ηλεκτρονικά συγγράμματα του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ αποτέλεσαν πολύτιμο βιβλιογραφικό βοήθημα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση) όλων των AEΙ την περίοδο του εγκλεισμού λόγω της COVID-19, ενώ αποτελούν σημαντική πηγή προσβάσιμων συγγραμμάτων για τους εντυπο-ανάπηρους φοιτητές.

3η Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Στο πλαίσιο διάχυσης της πληροφόρησης για τις έξι (6) Θεματικές Προσκλήσεις του νέου Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ στα μέλη της Ακαδημαϊκής/Ερευνητικής Κοινότητας, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, 11.00-13.00, διεξήχθη η τρίτη (3η) Διαδικτυακή Ενημέρωση για μέλη ΔΕΠ από τα παρακάτω πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αττικής (ΑΣΚΤ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΓΠΑ, ΟΠΑ, ΠΑΠΕΙ, ΠΑΝΤΕΙΟΝ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ) και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και για μέλη ΔΕΠ/ΣΕΠ από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

 

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

11.00-11.20: Εισαγωγή - Γενική παρουσίαση του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, Ν. Μήτρου, Καθηγητή ΕΜΠ

11.20-12.00: Αναλυτική παρουσίαση του Έργου από το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου, Δ. Κουή, Επ. Καθηγητή ΠΑΔΑ

12.00-13.00: Ερωτήσεις – Απαντήσεις (βλ. και σχετικό αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις, στη διεύθυνση https://accounts.kallipos.gr/user/help).

 

Η Παρουσίαση έγινε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα WEBEX, την οποία παρείχε η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών,
ενώ προσφερόταν και η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες. Για το βίντεο της Παρουσίασης πατήστε εδώ 

 

Σημείωση:

- Έχουν προηγηθεί ήδη δύο (2) Διαδικτυακές Ενημερώσεις, η πρώτη (1η) για τα μέλη ΔΕΠ του ΠΑΔΑ (στις 29/09/2020), και η δεύτερη (2η) για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά και Κρήτη (στις 07/10/2020, βλ. εδώ και εδώ),

 

- ενώ η επόμενη Διαδικτυακή Ενημέρωση, 02/11/2020, θα απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ σε Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα.

 

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΕΠ) - OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) LIST

Ένας Ανοικτός Κατάλογος με Πλατφόρμες και Αποθετήρια που φιλοξενούν περιεχόμενο Ανοικτής Πρόσβασης, για συνδρομή των χρηστών στον εντοπισμό Ανοικτού Περιεχομένου.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΕΠ - OER METAFINDERS
Εργαλεία αναζήτησης που διευκολύνουν τον εντοπισμό ανοικτού περιεχομένου μέσα από Πλατφόρμες.

 1. Maryland Open Source Textbook Commons (MOST)
 2. Mason OER Metafinder
 3.
OASIS
________________________________________
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΑΕΠ - OER REPOSITORIES
Αποθετήρια -από ένα ευρύ φάσμα Εκδοτών και Πηγών- που φιλοξενούν Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.

 4. Open Textbook Library
 5. OER Commons - Open Textbooks
 6.
BC Campus OpenEd
 7.
The Orange Grove: Florida’s Open Educational Resources
 8.
Merlot Open Textbooks Collection
 9.
Galileo: Open Learning Materials
10.
GoOpenVa
11.
Manitoba Open Textbook Initiative
12.
RMIT University OER - Textbooks
13. Open Library Ontario
14. OpenLibra
15.
LibreTexts
16. OAPEN
17.
DOAB
18. ULibros

________________________________________
________________________________________

ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΕΠ - OER PUBLISHERS
Συλλογές Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων από μεμονωμένους Εκδότες ή Παρόχους.

19. Open Book Publishers - Textbooks
      Άδεια: CC-BY
20. Open SUNY Textbooks
      Άδεια: CC-BY
21. OpenStax
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
22. MIT Open Courseware Online Textbook
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
23. Saylor Academy Open Textbooks
      Άδεια: CC BY-NC-SA 3.0 (εκτός αν ισχύει άλλη αδειοδότηση).
24. University of Minnesota Open Textbooks
      Άδεια: CC-BY
25. La Trobe University E-Bureau
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
26. Virginia Tech Open Textbooks
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
27. Lumen
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC

________________________________________
ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - OPEN ACCESS PUBLISHERS
Εκδότες Μονογραφιών Ανοικτής Πρόσβασης και επιμελημένων Συλλογών.

28. Punctum books
29. Mattering Press
30. Open Humanities Press
31. Meson Press
32. Open Book Publishers
33. UCL Press
34. University of Huddersfield
35. Goldsmiths Press
36. Cardiff University Press
37. University of Westminster
38. Sydney University Press
39. University of Wisconsin-Madison
40. MIT Press Open
41. Open Square - NYU Press
42. Cornell Open
43. Athabasca University Press OA
44. Berghan Books
45. UC Press Luminos
46. University of Pittsburgh Press Digital Editions
47. Penn State University Press - Unlocked
48. Lever Press
49. Amherst College Press
50. University of Michigan Press
________________________________________
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΕΠ - SUBJECT-SPECIFIC OER REPOSITORIES AND PUBLISHERS
Αποθετήρια και Εκδότες Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων σε συγκεκριμένες Θεματικές.

51. Lyryx
Θεματικές: Μαθηματικά, Business και Οικονομία
52. Language Science Press
Άδειες: CC BY
53. E-International Relations (E-IR)
Θεματική: Διεθνείς Σχέσεις
Άδειες: Διάφορες άδειες CC
54. American Institute of Mathematics Open Textbooks Initiative
Άδειες: Διάφορες CC-BY
Μερικοί τίτλοι διαθέσιμοι σε γλώσσες πλέον της αγγλικής.
55. The WAC Clearinghouse Writing Resources
Άδειες: Διάφορες άδειες CC.

________________________________________
ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΕΠ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ - CURATED LISTS OF OER BY SUBJECT
Κατάλογοι Ιδρυμάτων με Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους ανά Θεματική.

56. Sacred Heart (επιμελημένος κατάλογος με τίτλους Ανοικτής Πρόσβασης)
57. Community College Consortium for Open Educational Resources (CCCOER)
58. Open Textbook Initiative (επιμελημένος κατάλογος)
59. Springer Nature (επιμελημένος κατάλογος με συγγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης)
60. Open Culture (συγγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης ανά Θεματική)
61. Marshall Library’s Open Economic Subject Repositories list
62. Eastern Michigan
________________________________________

Πηγή: Open Book Publishers
(βλ. σχετικά https://oer-obp.pubpub.org/pub/wac0y6kx/release/11 και στο συνημμένο pdf).

Τελευταία επικαιροποίηση Πηγής: Οκτώβριος, 2020 (όπου αναφέρεται ο όρος επιμέλεια,
αφορά επιμέλεια από την πηγή προέλευσης).
Άδεια: Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Προσκλήσεις ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

1. Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο του Έργου

2. Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συγγραφής

Πρόσκληση-Ι1 - Μαθηματικά και Πληροφορική (Mathematics and Computer Science)

Πρόσκληση-ΙI1 - Φυσικές Επιστήμες και Γεωπονικές Επιστήμες (Natural Sciences and Agricultural Sciences)

Πρόσκληση-ΙII1 - Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογία (Engineering and Technology)

Πρόσκληση-ΙV1 - Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Ζωής, Βιολογικές Επιστήμες
                            (Medicine and Health Sciences, Life Sciences, Biological Sciences)

Πρόσκληση-V1 - Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες (Law and Social Sciences)

Πρόσκληση-1 - Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Humanities and Arts)

Προσαρτήματα Προσκλήσεων

Προσάρτημα I: Γενικά στοιχεία για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Προσάρτημα II: Επιστημονικές Κατηγορίες

Προσάρτημα III: Οδηγίες για Συγγραφείς

Προσάρτημα IV: Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Άδεια Εκμετάλλευσης

Προσάρτημα V: Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων

Προσάρτημα VI: Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο

 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

1. Διόρθωση Πίνακα 1 Προσκλήσεων (Ρόλοι Καθηγητών-Ερευνητών Εξωτερικού)

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων

στο πλαίσιο του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

 

Το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ (www.kallipos.gr) και εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση[1]του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14.4.2020.

Σκοπό έχει την παραγωγή οκτακοσίων (800) νέων ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων, σε όλες τις Θεματικές Περιοχές, τα οποία θα διατίθενται -όπως και τα υφιστάμενα, πεντακόσια (500) και πλέον συγγράμματα από το πρώτο στάδιο του Έργου- ελεύθερα/δωρεάν και με ανοικτές άδειες χρήσης Creative Commons (CC), μέσα από το ομώνυμο Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (https://repository.kallipos.gr).

 

Με το παρόν Έργο θα χρηματοδοτηθούν περισσότερες κατηγορίες συγγραμμάτων σε σχέση μ’ αυτές του πρώτου σταδίου, με ενδεικτική κατανομή αριθμού συγγραμμάτων και χρηματοδότηση ανά σύγγραμμα όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1Μια άλλη διαφορά αφορά το ότι οι υπό δημοσίευση Προσκλήσεις θα είναι χωρίς κλειστή προθεσμία αλλά με ορόσημα Αξιολόγησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά: ανά τρίμηνο), μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. 

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα προσωρινά έγγραφα Προσκλήσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ως άνω έγγραφα είναι υπό διαμόρφωση, δημοσιεύονται με σκοπό μια πρώτη ενημέρωση των υποψήφιων συγγραφέων και μπορεί να τροποποιηθούν κατά την οριστική δημοσίευση των Προσκλήσεων, ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις/εγκρίσεις της ΕΕΣΑ[2]και του Φορέα Υλοποίησης του Έργου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ). Επίσης, προς το παρόν δεν έχει αναρτηθεί/ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος για τη δημιουργία λογαριασμού και την εγγραφή στο Μητρώο του Έργου (θα υπάρξει σχετική Ανακοίνωση). 

 

Οι οριστικές Προσκλήσεις, μία για κάθε Θεματική περιοχή, θα δημοσιευθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020, με πρώτο ορόσημο Αξιολόγησης στο τέλος Οκτωβρίου 2020.

 

 Πίνακας 1: Κατηγορίες χρηματοδοτούμενων συγγραμμάτων και κατανομή προϋπολογισμού 

  Κατηγορία συγγραμμάτων

Αριθμός

Χρηματοδότη
ση
(συγγραφή + επιμέλεια)
Προϋπο-λογισμός   (€) Χρονικά ορόσημα Αξιολόγησης
(α) Νέα συγγράμματα για Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά μαθήματα

400

9.600 €

(8.100 +1.500)

3.840.000

31.10.2020

xx.xx.2021

(β) Μεταφράσεις ανοικτών ξενόγλωσσων συγγραμμάτων
(
open textbooks)
200

7.000 €

(5.500 +1.500)

1.400.000

31.10.2020

xx.xx.2021

(γ) Μονογραφίες 150

8.000 €

(7.000 +1.000)

1.200.000

31.10.2020

xx.xx.2021

(δ) (Εκτενείς) Βιβλιογραφικοί Οδηγοί 50

5. 800 €

(5.000 +800)

290.000

31.10.2020

xx.xx.2021

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.730.000  

[1] Προηγούμενη απόφαση: 21.5.2019.

[2]Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού και Αξιολόγησης (ΕΕΣΑ) του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.

Σελίδα 1 από 15

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00