Ανακοινώσεις

Η Δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» σας ενημερώνει ότι, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα υποψήφιων συγγραφέων για παράταση της προθεσμίας της Γενικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6η Πρόσκληση) της Δράσης, ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αναφοράς για τα υπό ανάπτυξη συγγράμματα είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης (https://submit.kallipos.gr).

Η υποβολή της Τελικής Αναφοράς θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο Σύμφωνο ανάθεσης συγγραφής/κριτικής ανάγνωσης κάθε συγγράμματος. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Τελικής Αναφοράς μέσω του ΠΣ της Δράσης, για όλα τα συγγράμματα, είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2015.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για μια επιτυχημένη Τελική Αναφορά είναι οι εξής:

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» έχει συντάξει και δημοσιεύει έναν «Οδηγό Εκμετάλλευσης Φωτογραφιών» για τους συγγραφείς της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ, ώστε οι τελευταίοι να ενημερωθούν για την επιτρεπόμενη χρήση φωτογραφιών σύμφωνα με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με δεδομένο το γεγονός ότι πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της συγγραφικής προσπάθειας (τέλος Σεπτεμβρίου 2015), σας ενημερώνουμε ότι:

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης (ΚΟΥ) της Δράσης έχει δημιουργήσει και αναρτήσει επτά (7) βίντεο και έναν Οδηγό σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά τη διαδικασία της σελιδοποίησης ενός συγγράμματος με στόχο την επιτυχή εξαγωγή του σε μορφότυπο (format) EPUB μέσα από το εμπορικό λογισμικό του Adobe InDesign. 

Τα εν λόγω βίντεο και ο Οδηγός δημιουργήθηκαν με στόχο να συνδράμουν τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» κατά το στάδιο επεξεργασίας και εξαγωγής των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

Σελίδα 11 από 16

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00