Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Συνάντηση ενημέρωσης για τεχνικά θέματα στο πλαίσιο δημιουργίας ψηφιακών βιβλίων για τη  Δράση «Κάλλιπος»

Η συνάντηση απευθύνεται στους εγγεγραμμένους & πιστοποιημένους χρήστες του Μητρώου Συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας της Δράσης, ειδικότερα στους Συντελεστές γραφιστικής, τεχνικής επεξεργασίας, καθώς και γλωσσικής επιμέλειας. 

Η συμμετοχή στη συνάντηση προϋποθέτει την ηλεκτρονική εγγραφή. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα της Συνάντησης δίνονται παρακάτω.

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα διεξαχθεί το πρώτο «Σεμινάριο Ενημέρωσης Συγγραφικών Ομάδων». Οι ενότητες του σεμιναρίου καλύπτουν διαχειριστικά θέματα, τις διαδικασίες υποβολής ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς αλλά και θέματα γραφιστικής και γλωσσικής επεξεργασίας και νομικά ζητήματα. 

Το σεμινάριο απευθύνεται στις συγγραφικές ομάδες των οποίων ο Κύριος Συγγραφέας προέρχεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελικοί πίνακες των χρηματοδοτούμενων προτάσεων στο πλαίσιο των Θεματικών προσκλήσεων της Δράσης «Κάλλιπος» έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Διαύγειας με ΑΔΑ: ΩΕ2Μ46ΨΖΣ4-3Β3

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» έχει συντάξει και δημοσιεύει έναν «Οδηγό Αδειών Ανοικτού Περιεχομένου Creative Commons (CC)» για τους συγγραφείς της Δράσης «Κάλλιπος» του ΣΕΑΒ, ώστε να αποφασίζουν, με πλήρη επίγνωση του περιεχομένου τους, για το είδος της άδειας με την οποία θα διανέμουν και διαθέτουν τα ηλεκτρονικά συγγράμματά τους στους -εν δυνάμει- χρήστες τους.

Μετά τον έλεγχο τόσο των ενδιάμεσων αναφορών όσο και των αιτημάτων τροποποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί από τους Συγγραφείς στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) της Δράσης, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης παραθέτει κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τα κάτωθι:

Σελίδα 14 από 16

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00