Ανακοινώσεις

Αξιότιμοι συγγραφείς,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης, με αφορμή την επικαιροποίηση των στοιχείων των Συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας, θα προβεί στην αποπιστοποίηση των λογαριασμών των Συντελεστών που δεν έχουν αποστείλει επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση

Μετά τον έλεγχο των Ενδιάμεσων Αναφορών που έχουν ήδη υποβληθεί από τους Συγγραφείς στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) της Δράσης, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης έχει επισημάνει κάποιες αστοχίες. Για την αποφυγή τους, εφιστάται, εκ νέου, η προσοχή σας στα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οδηγός δημιουργίας πρωτογενούς υλικού έχει επικαιροποιηθεί (1η έκδοση, 21-11-14). Στην επικαιροποιημένη έκδοση (06-02-15), έχει προστεθεί (στο τέλος, στην ενότητα για τα Πνευματικά Δικαιώματα)

Η δυνατότητα υποβολής ενδιάμεσης αναφοράς για τα υπό ανάπτυξη συγγράμματα είναι πλέον διαθέσιμη, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης (https://submit.kallipos.gr).

Η υποβολή της ενδιάμεσης αναφοράς θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σύμφωνο ανάθεσης συγγραφής/κριτικής ανάγνωσης κάθε συγγράμματος και ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Η Κεντρική Ομάδα Υλοποίησης (ΚΟΥ) έχει συντάξει δύο (2) υποδείγματα αιτημάτων για παροχή άδειας εκμετάλλευσης. Τα εν λόγω κείμενα αποτελούν παραδείγματα επιστολών με αίτημα τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε περίπτωση που οι Κύριοι Συγγραφείς Συγγραφείς και Συν-συγγραφείς της Δράσης επιθυμούν να ενσωματώσουν στο/α έργο/α τους υλικό που αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τις αντίστοιχες διατάξεις.

Σελίδα 15 από 16

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00