Οδηγίες για την παραπομπή σε απομακρυσμένο μαθησιακό υλικό το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της συγγραφικής προσπάθειας

Με δεδομένη την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Τελικής Αναφοράς, παραθέτουμε παρακάτω τις δύο (2) βασικές τεχνικές επιλογές που σας συστήνονται για την παραπομπή, εντός του κειμένου, σε μαθησιακό υλικό (π.χ. Βίντεο, Ήχος, Εικόνα, Διαδραστικό αντικείμενο κ.λπ.) το οποίο δεν είναι ενσωματωμένο στο σύγγραμμά σας, τόσο στο μορφότυπο pdf όσο και στο μορφότυπο epub/html5.

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00