Στις 20/5/2024 δημοσιεύτηκε επίκαιρο άρθρο με τίτλο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός και εξωστρέφεια στα ελληνικά Πανεπιστήμια”.