Κάλλιπος

kallipos logo kallipos

Η Δράση ΚΑΛΛΙΠΟΣ

Η Δράση ΚΑΛΛΙΠΟΣ έχει σκοπό τη δημιουργία ακαδημαϊκών ψηφιακών συγγραμμάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εγχειριδίων, μονογραφιών, βιβλιογραφικών οδηγών) και την ελεύθερη διάθεσή τους με ανοικτές άδειες Creative Commons (CC), μέσω του ομώνυμου ψηφιακού Αποθετηρίου. Χρηματοδοτούνται Προτάσεις συγγραφής, μετά από υποβολή και αξιολόγηση στο πλαίσιο ανοικτών Προσκλήσεων.

Η Δράση υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) – Παράρτημα ΕΜΠ. Στους δύο αυτούς φορείς ανήκουν και τα Πνευματικά Δικαιώματα (copyright) των παραγόμενων συγγραμμάτων.

Η Ροή Εργασίας

drasi
A. Υποβολή Προτάσεων & Αξιολόγηση
1) Ανοικτές Προσκλήσεις
2) Υποβολή Προτάσεων
3) Αξιολόγηση Προτάσεων

Οι υποβολές των προτάσεων γίνονται μέσω ανοικτών Προσκλήσεων.

drasi
Β. Συγγραφή

Μετά την έγκριση της Πρότασης, ακολουθεί η σύναψη συμβάσεων και η συγγραφή.

drasi
Γ. Επιμέλεια και Δημοσίευση

Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της επιμέλειας(γλωσσικής και τεχνικής) και της ανάρτησης του τελικού εγγράφου στο Αποθετήριο. Εδώ μπορείτε να δείτε το πλήρες διάγραμμα ροής (.png) αυτού του σταδίου.

previous arrow
next arrow

Το χρονοδιάγραμμα της Δράσης

2013
Introduced
Η Δράση ΚΑΛΛΙΠΟΣ
kallipos start

Η έναρξη μιας νέας προσπάθειας για την εισαγωγή του e-book στα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ ΕκΔιΒιΜ

Προϋπολογισμός: ~ 8Μ€

Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΚΕ ΕΜΠ

Φορέας Λειτουργίας: ΣΕΑΒ

2015
Expanded
Λήξη 1ης φάσης
Παραγωγή 520 συγγραμμάτων συνολικά

Engineering & Informatics (164 συγγράμματα): 32%
Social & Economic Sc. (92 συγγράμματα): 18%
Math, Physics, Chemistry (89 συγγράμματα): 17%
Humanites (89 συγγράμματα): 17%
Medicine & Life Sc. (82 συγγράμματα): 16%
2020
Expanded
Έναρξη 2ης φάσης (ΚΑΛΛΙΠΟΣ+)
books ebooks kallipos

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΕΠΑ ΥΠΑΙΘ

Προϋπολογισμός: ~ 10Μ€

Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΚΕ ΕΜΠ

Φορέας Λειτουργίας: ΣΕΑΒ

Έκδοση: ΚΑΛΛΙΠΟΣ, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις

2023
Sub Label
Ολοκλήρωση 2ης φάσης
kallipos repository

Παραγωγή έως και 700 συγγραμμάτων συνολικά

Humanities and Arts (198 συγγράμματα): 28%
Law & Social Sc. (129 συγγράμματα): 19%
Engineering & Technology (114 συγγράμματα): 16%
Mathematics & Computer Sc. (95 συγγράμματα): 14%
Natural Sc. & Agriculture (88 συγγράμματα): 13%
Medicine & Life Sc. (71 συγγράμματα): 10%