Κάλλιπος

kallipos logo kallipos

Οδηγίες προς Συγγραφείς και Επιμελητές

Οδηγίες Συγγραφής & Επιμέλειας

Υποβολή Υλικού

Συμβάσεις

  • Εδώ παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες (pdf) για τη συμβασιοποίηση των Προτάσεων του Β’ Οροσήμου,  της πρώτης Πρόσκλησης για συγγραφή.
  • Εδώ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά (pdf) για την εκτέλεση των συμβάσεων.
  • Οι συμβάσεις που εξοφλούνται με Παρεχόμενο Τίτλο Υπηρεσιών (Τίτλο Κτήσης) αναφέρονται στην παρακάτω ανακοίνωση (pdf).
  • Οι Συμβάσεις που εξοφλούνται με Παρεχόμενο Τίτλο Υπηρεσιών (Τίτλο Κτήσης) αναφέρονται στην παρακάτω ανακοίνωση (pdf).

Άδειες χρήσης & εκμετάλλευσης

  • Δείτε εδώ την Άδεια2(SA) (word) για υφιστάμενο έργο διανομής CC-BY-NC-SA
  • Δείτε εδώ την Άδεια2(ND) (word) για υφιστάμενο έργο διανομής CC-BY-NC-ND
Εάν θέλετε να δείτε τις πιο Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τη συγγραφή, μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό PDF.