Κάλλιπος

kallipos logo kallipos

Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης (ΚΟΥ)

Kallipos-team

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ περιλαμβάνει περισσότερα από 25 στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων (πληροφορικούς, φιλολόγους, γραφίστες και τεχνικούς επιμελητές, οικονομοτεχνικούς, βιβλιοθηκονόμους)

Η ομάδα μας έχει την ευθύνη της επικοινωνίας, της διαχείρισης των ροών εργασίας και της τεχνικής και νομικής υποστήριξης όλων των συντελεστών του Έργου (συγγραφέων, επιμελητών, χρηστών του Αποθετηρίου).

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Μήτρου Νικόλαος

Καθηγητής ΕΜΠ

Ο Νικόλαος Μήτρου είναι μέλος ΔΕΠ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ από το 1989 (καθηγητής Α’ βαθμίδας από το 2000). Έχει διδακτικό και ερευνητικό έργο στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής (Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα, Τεχνολογίες Web, Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης).

Την τελευταία δεκαετία (2012-2022) επικέντρωσε την προσπάθειά του στον συντονισμό μεγάλων οριζόντιων έργων (συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 23 εκατ. ευρώ), με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και την ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας έχει αφιερωθεί στον ΚΑΛΛΙΠΟ.

Mitrou Nikolaos

Τα Μέλη της ΚΟΥ

Επιτελικοί Συνεργάτες

Creed Hall

Sr. Physics Teacher

Zayn Nelson

Sr. Mathematics Teacher

Capria Adams

Cultural Head

Κουτσιλέου Σταματίνα

Φιλόλογος, MEd, ΣΕΑΒ-ΕΜΠ

Υπεύθυνη Επιμελειών

kouis

Κουής Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής/ Δίκτυα Βιβλιοθηκών και Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου/ ΤΑΒΣΠ-ΠΑΔΑ

Μέλος ΕΕΣΑ - ΘΕ5, Μέλος ΚΟΥ - Τεχνική Υποστήριξη

Παπανικολάου Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής Παθοφυσιολογίας - Γενετικής του Ανθρώπου, στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Μέλος της ΕΕΣΑ (Θεματική Περιοχή: Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Ζωής, Βιολογικές Επιστήμες) και της ΚΟΥ

ΚΟΥ - Ομάδα Γλωσσικής Επιμέλειας

Γκρίτση Ελισάβετ

Κλασική Φιλολογία, μεταπτυχιακή ειδίκευση στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία

Γλωσσική Επιμέλεια

Κανάρη Ελευθερία

Πτυχιούχος Φιλολογίας (κατεύθυνση κλασική) και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γλωσσική Επιμέλεια

Κονάχος Δημήτρης

MΑ History (Lomonosov MSU)

Επιμελητής εκδόσεων

Τριανταφυλλίδου Γεωργία

Κλασική Φιλολογία, μεταπτυχιακή ειδίκευση στις Σπουδές στην Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Γλωσσική Επιμέλεια

ΚΟΥ - Ομάδα Τεχνικής/Γραφιστικής Επιμέλειας

Θεοδωράκη Αλεξάνδρα

Γραφίστρια

Μέλος ΚΟΥ, Γραφιστική Υποστήριξη

Καΐτσα Έλενα-Νατάσα

Σχεδιάστρια-Επιμελήτρια κειμένων

Μέλος ΚΟΥ

Κεντρωτής Χρήστος

Γραφίστας

Μέλος ΚΟΥ, Γραφιστική Υποστήριξη

Μουρίκης Χρήστος

Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Dr.Ing. ENST

Μέλος ΚΟΥ, Τεχνική Υποστήριξη

Τσιώνης Ηλίας

Πολιτικός Μηχανικός, ΔΠΘ

Μέλος ΚΟΥ, Τεχνική Υποστήριξη

ΚΟΥ - Ομάδα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Αλεξανδρής Κωνσταντίνος

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ. MBA

Τεχνικός υπεύθυνος αποθετηρίου

Φραγκόπουλος Διονύσιος

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, MSc, PhD

Τεχνικός υπεύθυνος μητρώου και υποδομής

Μέγας Χρήστος

Προγραμματιστής Η/Υ – Διαχειριστής Δικτύων και Υπολογιστών

Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών

Μήτρου Ιωάννης

Πτυχιούχος Πληροφορικής ΕΚΠΑ

Ανάπτυξη λογισμικού και μηχανικής μάθησης

Ξηρός Βασίλειος

Μηχανικός Λογισμικού, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, ΕΜΠ

Ανάπτυξη λογισμικού και μηχανικής μάθησης, διαχείριση συστημάτων

ΚΟΥ - Οικονομική Διαχείρηση

Αναγνωστοπούλου Ολυμπία

Διαχείριση οικονομικών έργου

Αποστόλου Ξανθίππη

Οικονομολόγος

BS - Διαχείριση Έργων, MSc Mάρκετινγκ και Επικοινωνία, Μέλος ΟΕΕ

ΚΟΥ - Νομικός Σύμβουλος

Χίου Θεόδωρος

Nομικός

Nομικός Σύμβουλος Έργου

ΚΟΥ - Βιβλιοθηκονομικά

Αδαμοπούλου Έλενα

Τελειόφοιτος Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθήνας, MA in Library and Information Management Loughborough University UK

Βιβλιοθηκονόμος στο Αποθετήριο

Καρλή Ευδοξία

Βιβλιοθηκονόμος

Εισαγωγή Ψηφιακών Τεκμηρίων και Μεταδεδομένων στο Αποθετήριο

Καπνίζου Μαρία

Βιβλιοθηκονόμος

Ηλιάκης Αλέξανδρος

Βιβλιοθηκονόμος

ΚΟΥ - Επεξεργασία docbook

Δρακοπούλου Πελαγία

Φοιτήτρια

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Κονδύλη Μαρία

Φοιτήτρια

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Μπρανίκας Γεώργιος

Φοιτητής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Μπρανίκας Φώτιος

Φοιτητής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Παπανικολάου Στέφανος

Φοιτητής

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Τσακογιάννης Κωνσταντίνος

Φοιτητής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Τσίτουρας Κανέλλος

Φοιτητής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Φατσέας Ιωάννης

Φοιτητής

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΠΑΔΑ