Κάλλιπος

kallipos logo kallipos

Προσκλήσεις

Η συγγραφή βιβλίων για τον ΚΑΛΛΙΠΟ γίνεται μετά από υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο ανοικτών Προσκλήσεων. Οι Προτάσεις αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού και Αξιολόγησης (ΕΕΣΑ) του Έργου, με τη βοήθεια εξωτερικών αξιολογητών και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια βαθμολόγησης.

 

Δείτε παρακάτω

Ενεργές Προσκλήσεις

Δεν υπάρχουν Ενεργές Προσκλήσεις αυτή την περίοδο

Μόνιμη Πρόσκληση

Εάν έχετε έτοιμο βιβλίο ή ώριμο εκπαιδευτικό υλικό και θέλετε να το προσφέρετε για ελεύθερη διάθεση στον ΚΑΛΛΙΠΟ, επικοινωνήστε μαζί μας.

proskl
Αναπαραγωγή Βίντεο