Συγγραφείς

Μήτρου Νικόλαος

Κουτσιλέου Σταματίνα

Περίληψη

Το παρόν κείμενο έχει ως στόχο την παρουσίαση της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ, μιας πρωτοβουλίας μεγάλης κλίμακας για την ανάπτυξη ψηφιακών ακαδημαϊκών εγχειριδίων υψηλής ποιότητας και τη δωρεάν διάθεσής τους μέσω ανοικτών αδειών. Η παρουσίαση αναλύει την πλήρη ροή εργασίας του Έργου, αναδεικνύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του και παρουσιάζει στατιστικά συμμετοχής και χρήσης, με στόχο την αξιολόγηση της συνεισφοράς του στον σχεδιασμό των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) στην Ελλάδα. Τέλος, συνοψίζονται οι κύριες προκλήσεις και τα διδάγματα που πάρθηκαν από αυτό το καινοτόμο Έργο, ενώ προκύπτουν και κάποια επιπλέον συμπεράσματα για τον ρόλο των ΑΕΠ.

Λέξεις κλειδιά

KALLIPOS, Open Educational Resources (OER), open academic textbooks, open licenses, digital
Repository

Σύνδεσμος άρθρου

https://zenodo.org/record/7330857